جشنواره انسان تمام ،شعر کلاسیک
کاربر گرامی
ضمن تشکر از همراهی شما
فرصت ارسال آثار به دومین دوره جشنواره هنری انسان تمام به اتمام رسیده است.